Сервизна дейност:


Извършва се гаранционен и извънгаранционен сервиз на изделията, закупени и монтирани от ПИНГВИН Ю. Н. ООД.
Абонаментен сервиз се извършва срещу допълнителен договор за определен срок от време,
разделен на отделни периоди за инспекция и профилактика.
Ремонтите се изпълняват на място или в работилницата на фирмата, в зависимост от условията.
ПИНГВИН Ю. Н. ООД разполага на склад сголяма гама от резервни компоненти за сервиз.