Проучване и проектиране на:


 • Технико-икономически разработки за ефективност, съпоставки за капиталовложения и енергийно потребление.
 • Предварителни проучвания за предприятия и инсталации, бюджетни оферти за ориентация на инвеститорите.
 • Високоефективни енергоспестяващи инсталации и системи.
 • Системи за използване на отпадна топлина, рекуперация с високи показатели.
 • Термопомпени инсталации с използване на геотермална топлина, слънчева топлина, външен въздух.
 • Отоплителни, вентилационни и климатични инсталации за административни сгради, битови сгради, промишлени предприятия, включително и чисти помещения.
 • Обезмъглителни инсталации за басейни, технологични помещения и др.

Хладилни инсталации, работещи с амоняк или фреони предназначени за:


 • предприятия за месо, мляко и млечни продукти, риба, плодове и зеленчуци
 • тържища
 • акумулатори за студ, ледена вода
 • охладители за вода, гликол и други студоносители
 • бързозамразяващи и охладителни тунели за месни продукти, плодове и зеленчуци, тесто, сладолед, хлебни изделия и др.
 • ледогенератори за различни видове лед
 • ледени пързалки – подвижни и стационарни
 • климатични сушилни за колбаси и други сушилни
 • камери за съхраняване зреене на банани
 • камери за съхранение на цветя
 • камери с контролируема атмосфера
 • рекуператори на топлина в сушилни за малц
 • хладилни камери със специално предназначение
 • хладилни инсталации за лиофилизация
 • електроинсталации, електрически табла, автоматизация на процесите, мониторингови системи

Всеки от тези проекти може да бъде изпълнен, като повечето от тях са реализирани от ПИНГВИН Ю. Н. ООД