Производство:


  • Охладители на вода, гликол и други студоносители с амоняк или фреони.
  • Акумулатори на студ с натрупване на лед.
  • Термопомпени агрегати.
  • Рекуператори за отпадна топлина с високи енергийни показатели.
  • Замразвателни тунели – ръчни и механизирани.
  • Хладилни агрегати с паралелно свързани бутални или винтови компресори за различни температури.
  • Въздухоотделители за хладилни инсталации.
  • Климатични камери за климатични сушилни.
  • Електрически табла с микропроцесорно управление за различни мощности предназначение; хладилни камери, хладилни агрегати, студови центрове и др.