Компоненти за хладилни и климатични инсталации:


Бутални компресори - херметични, полухерметични и открити, с температурен диапазон от 12,5˚С до -70˚С; капацитет - до 400 KW

Хладилни агенти – NH3, R134A, R404A, R407C, R410, CO2


Винтови компресори - херметични, полухерметични и открити с температурен диапазон от 12,5˚С до -50˚С капацитет до 2000KW

Хладилни агенти – NH3, R134A, R404A, R407C, R410


Спирални компресори (SCROLL) - херметични с температурен диапазон от 12,5˚С до -40˚С и капацитет до 230KW

Хладилни агенти - R134A, R404A, R407C, R410


Въздушноохлаждани кондензатори и охладители на течности (dry coolers) за хладилни агенти и студоносители – вода или гликол с хладилен капацитет до 1200KW

Вентилатори – трифазни или монофазни, осови или центробежни за отвеждане на горещия въздух чрез въздуховоди.
Топлообменна повърхност – медни тръби с алуминиеви ребра или тръби от неръждаема стомана с алуминиеви ребра.


Изпарителни кондензатори за амоняк и други хладилни агенти с хладилен капацитет до 5500KW

Вентилатори – осови или центробежни.
Топлообменна повърхност – поцинковани стоманени тръби или неръждаеми тръби.
Обицовка и вана за вода – дълбоко поцинкована стоманена ламарина, фибростъкло или неръждаема ламарина.

Фирми производители:


Водоохладителни кули – с отворен или със затворен кръг за охлаждане на вода, гликол или други студоносители с капацитет до 6000KW

Вентилатори – осови или центробежни.
Топлообменна повърхност – PVC пълнеж за кулите с отворен кръг и поцинковани или неръждаеми тръби за кулите със затворен кръг.
Облицовка и вана за вода – дълбоко поцинкована стоманена ламарина , фибростъкло или неръждаема ламарина.

Фирми производители:


Кондензатори с водно охлаждане за амоняк или други хладилни агенти, с хладилен капацитет до 2500KW

Кожухотръбни за охлаждане със сладка или морска вода , пластинчати със заварени пластини или полузаварени (разглобяеми).


Изпарители за охлаждане на вода, гликол или други студоносители с амоняк или други хладилни агенти с хладилен капацитет до 2100KW

Кожухотръбни с медни, стоманени или неръждаеми тръби.
Пластинчати със заварени пластини или полузаварени (разглобяеми)


Въздухоохладители с директно изпарение на амоняк или други хладилни агенти, или посредством вода, гликол или други студоносители, с капацитет до 160KW

Вентилатори – осови, трифазни или монофазни.
Топлообменници – медни тръби с алуминиеви ребра, горещо поцинкован блок от стоманени тръби със стоманени ребра или неръждаеми тръби с алуминиеви ребра
Обезскрежаване - с електрически нагреватели, с горещи пари, с вода или с циркулиращия въздух при температури в помещението над 5˚С
Облицовка – с боядисана алуминиева или дълбоко поцинкована стоманена ламарина


Компресорно-кондензаторни хладилни агрегати с бутални херметични или полухерметични хладилни компресори и спирални (scroll) компресори с температури от 12,5˚С до -70˚С с хладилен капацитет до 300KW

Кондензатори - с водно или въздушно охлаждане.
Хладилни агенти – R134A, R404A, R407C, R410.


Блок – системи за хладилни камери с обем до 450м³ и температури от 10˚С до -30˚С

Система „Моноблок” - за монтаж на външна стена. Външното и вътрешното тяло са обединени в един блок.
Система „Сплит” – за разделен монтаж на външни и вътрешни тела.
Системите са напълно комплектовани с автоматика и електрическо табло и след монтаж и захранване с еллектрическа енергия са готови за стартиране.

Фирми производители:


Автоматика и спирателна арматура за хладини инсталации – цялата необходима гама

Фирми производители:


Хладилни агенти и хладилни масла | Инструменти и измервателна апаратура за монтаж и сервиз.

Вентилатори: осови, центробежни покривни, високонапорни, канални, битови, взривозащитени и др.

Фирми производители:


Хладилни панели - с дебелина до 200мм

Фирми производители:


Хладилни врати: плъзгащи, въртящи, едно и двукрили, „летящи”, полуизолирани за технологични охлаждаеми помещения, люкове с малки размери за хладилни камери

Вратите се доставят с размери съгласно изискванията на клиента.
Плъзгащите врати се доставят и с механизирано действие.

Фирми производители:


Нагревател за пода на нискотемпературни камери, дренажни нагреватели, изравнителни клапи на налягането в камерите

Фирми производители:


Електрически табла – по поръчка на клиента